ดาวน์โหลดเอกสาร    

# วันที่โพสต์ รายการเอกสาร ประเภท จำนวนเข้าดู
1 2017-11-17 03:01:33 บริหารกองทุนสปสช.ปี2561ส่วนที่1 บริหารภาพรวม คู่มือ/แบบฟอร์ม 50
2 2017-11-17 03:04:44 บริหารกองทุนสปสช.ปี2561ส่วนที่2 PCC เหมาจ่ายรายหัว คู่มือ/แบบฟอร์ม 38
3 2017-11-17 03:05:14 บริหารกองทุนสปสช.ปี2561ส่วนที่3 ncd สุขภาพจิต คู่มือ/แบบฟอร์ม 39
4 2017-11-17 03:05:56 บริหารกองทุน สปสช.ปี2561ส่วนที่4 สูงอายุ TB AIDS คู่มือ/แบบฟอร์ม 45
5 2017-11-17 03:07:19 บริหารกองทุน สปสช.ปี2561ส่วนที่ 5 บทบาท ข้อบังคับ คู่มือ/แบบฟอร์ม 43
6 2017-08-28 08:47:37 รหัสวัคซีน คู่มือ/แบบฟอร์ม 46
7 2017-08-10 03:37:07 รายการค่ารักษาพยาบาล ปี2560 คู่มือ/แบบฟอร์ม 61
8 2017-08-07 16:56:27 แผนปี 60 และตัวชี้วัด คู่มือ/แบบฟอร์ม 64
9 2016-11-09 10:27:25 ภาพประทับใจเลี้ยงส่งคุณอัมพร 1
10 2016-06-05 01:30:22 แผนสุขภาพประจำปี 2559 เอกสารราชการ 204
11 2016-06-05 01:30:12 QOF งวดที่ 2 ประจำปี 2559 เอกสารราชการ 156
12 2016-06-05 01:30:02 แนวทาง 43 แฟ้ม ปี60 เอกสารราชการ 206
13 2017-10-27 03:41:42 อัตราค่าบริการ หมวด 6 และหมวด 7 เอกสารราชการ 41
14 2017-10-27 03:48:24 อัตราค่าบริการรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม2560 เอกสารราชการ 40
15 2017-11-24 07:06:19 หลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายปี 2561 เอกสารราชการ 56
16 2017-11-24 07:50:21 คู่มือการขอรับค่าใช้จ่ายปี 2561 เอกสารราชการ 50
17 2017-11-24 08:03:34 แนวทางการจัดสรร ปี 2561 จาก powerpoint เอกสารราชการ 61
18 2017-12-30 03:28:30 standard code 43 files version 2.3 เอกสารราชการ 69
19 2016-08-22 13:10:16 รหัสวัคซีน คู่มือ/แบบฟอร์ม 205
20 2016-08-19 11:55:09 คู่มือ59 เล่ม1เหมาจ่าย สปสช คู่มือ/แบบฟอร์ม 159
21 2016-08-19 11:53:15 ไฟล์โครงสร้าง 43 แฟ้ม ปี 2559 คู่มือ/แบบฟอร์ม 161
22 2016-08-19 11:46:56 รหัสค่าใช้จ่าย รพ. คู่มือ/แบบฟอร์ม 169
23 2017-08-10 04:09:03 ค่ารักษาพยาบาลเล่มแดง คู่มือ/แบบฟอร์ม 51
24 2017-08-30 03:53:24 คู่มือการใช้ภาษาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือ/แบบฟอร์ม 46
25 2017-08-31 04:40:26 คู่มือ cvd risk ตัวใหม่ คู่มือ/แบบฟอร์ม 48
26 2017-09-07 04:23:04 คู่มือ eclaim ราชการ คู่มือ/แบบฟอร์ม 48
27 2017-09-17 14:01:23 ตัวชี้วัด 2561 คู่มือ/แบบฟอร์ม 52
28 2017-10-03 04:38:32 ฟอร์มเบิก ปกส.ทุพลภาพ คู่มือ/แบบฟอร์ม 51
29 2017-10-09 02:34:10 รายละเอียดตัวชี่วัดยุทธศาสตร์ ปี 2561 คู่มือ/แบบฟอร์ม 50
30 2017-11-14 01:31:09 โครงสร้างข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) Version 2.3 คู่มือ/แบบฟอร์ม 49
31 2017-12-08 01:51:26 แนวทางคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ คู่มือ/แบบฟอร์ม 53
32 2017-12-30 03:26:02 โครงสร้าง 43 แฟ้ม version 2.3 คู่มือ/แบบฟอร์ม 56
33 2017-12-30 03:32:25 การปรับปรุงโครงสร้าง43แฟ้มV23 คู่มือ/แบบฟอร์ม 71
34 2017-08-10 03:24:02 Program star project โปรแกรมต่างๆ 50
35 2017-09-05 00:06:55 คู่มือ Lab MicroAlbumin โปรแกรมต่างๆ 51
36 2017-09-15 16:41:40 43 แฟ้มแม่และเด็ก โปรแกรมต่างๆ 46
37 2017-09-20 08:11:06 navicat โปรแกรมต่างๆ 63
38 2017-09-20 08:17:28 driver printsticker ยา โปรแกรมต่างๆ 49
39 2017-11-06 07:42:08 XEDSCustom_for_HOSxP_FULL โปรแกรมต่างๆ 46
40 2017-11-06 07:43:37 XEDSCustom_for_HOSxP_PCU_FULL โปรแกรมต่างๆ 38
41 2017-11-06 07:45:08 NamoLog_for_HOSxP_FULL โปรแกรมต่างๆ 38
42 2017-11-27 08:13:23 dbpop2hipdata โปรแกรมต่างๆ 56
43 2017-12-06 07:40:46 fileziila โปรแกรมต่างๆ 102
44 2016-08-19 11:41:48 IM Present HA Reaccredit ไฟล์นำเสนอ 193
45 2016-08-19 11:31:24 Powerpoint it&ncd ไฟล์นำเสนอ 151
46 2017-08-30 06:32:25 นำเสนองานข้อมูลในส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไฟล์นำเสนอ 53
47 2017-11-06 07:49:56 คู่มือการติดตั้ง Centos 6.5 โดย อ.อาร์ม 1