N E W S    

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 240 อ่าน.
2 ถวายดอกไม้จันทร์ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 296 อ่าน.
3 ประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น ปี 60 นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 245 อ่าน.
4 ประชุมจัดทำแผนปี 2561 นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 259 อ่าน.
5 แคลอรี่ต่ำ ไม่เกิน 200 Kcal นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 3764 อ่าน.
6 เปิดด่านชุมชนลดอุบัติเหตุสงกรานต์ นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 280 อ่าน.
7 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 319 อ่าน.
8 ศึกษาดูงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 259 อ่าน.
9 ด้านการลดอุบัติเหตุจราจร นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 343 อ่าน.
10 ดาวน์โหลดแอปพริเคชัน นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 501 อ่าน.
11 เนื่องในวันครบรอบ 27 ปี พร้อมกับ เปิดหอประชุมใหม่ นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 541 อ่าน.
12 โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 428 อ่าน.
13 Reaccredit เมื่อ 12 มค.59 นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 402 อ่าน.
14 แคลอรี่สูงเทียบเท่าข้าว 1 จาน! นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 499 อ่าน.
15 จำเป็นจริงหรือเรื่องหลอกลวง? นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 431 อ่าน.
16 หรือแค่กลัวกันไปเอง? นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 597 อ่าน.
17 หากพิษตะกั่วเข้าสู่ร่างกายอาจได้รับพิษเฉียบพลัน นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 289 อ่าน.
18 ชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 448 อ่าน.
19 เพื่อการดูแลในชุมชน นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 477 อ่าน.
20 ร่วมใจตักบาตรอาหารแห้ง นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ 279 อ่าน.