ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ชาวโรงพยาบาลท่าหลวงได้ร่วมใจกันจัดงานทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องในวันครบรอบเปิดโรงพยาบาล 27 ปี พร้อมนี้ ได้เปิดหอประชุมแห่งใหม่ โดยมี นพ.ประดิษฐ ธนาเดชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าหลวงเป็นประธานในพิธี