ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รพ.ท่าหลวง ได้รับเกียรติจากกองสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพฯมาศึกษาดูงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุของอำเภอท่าหลวง โดยมีนายแพทย์ภานุวิชย์ แก้วกำจรชัยแพทย์ประจำ รพ.ท่าหลวง เป็นผู้กล่าวต้อนรับและนำเสนอ