ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ทางโรงพยาบาลท่าหลวง ร่วมกับหน่วยราชการในอำเภอท่าหลวง อบต.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเปิดด่านชุมชน  เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายอำเภอท่าหลวง เป็นประธานในการเปิด ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุบัติเหตุในพื้นที่ อำเภอท่าหลวง พบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดในถนนสายรอง หรือถนนในหมู่บ้าน ชุมชน นอกจากนี้ในกิจกรรมดังกล่าว ยังมีการจัดจำหน่ายหมวกกันน๊อค ราคาถูกในด่านชุมชน ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้