งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีประชาชนคนไทยจำนวนมหาศาลมาส่งพ่อหลวงที่รักของคนไทยอย่างเนืองแน่นในวันที่ 26 ต.ค.2560 ในส่วนของอำเภอท่าหลวง ได้มีการจัดพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ที่ วัดพุพะเนียง และคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมถวายดอกไม้จันทร์จำนวนมาก ทางโรงพยาบาลท่าหลวง ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอท่าหลวง จึงได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ขึ้น โดยมีนพ.ประวินท์ ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าหลวง เป็นหัวหน้าทีม ในการดูแลสุขภาพและการเจ็บป่วยของประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธี