รพ.ท่าหลวง ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2560

                ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 รพ.ท่าหลวงได้จัดทำโครงการซ้อมแผนอัคคีภัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ในการดับและควบคุมเพลิง เมื่อเกิดเพลิงไหม๊ เรียนรู้แนวทางการดำเนินการที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ทั้งการรายงาน การเคลื่อนย้าย และการรักษาความปลอดภัย โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากเทศบาลลำนารายณ์  โดยมีนายแพทย์ประวินท์ ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าหลวงเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม