ตารางการให้บริการ
วัน
ช่วงเช้า
(ตั้งแต่ 08.00 น. - 12.00 น.)
ช่วงบ่าย
(ตั้งแต่ 13.00 น. - 16.30 น.)
คลินิกนอกเวลา
(ตั้งแต่16.30น.-20.30น.)
วันจันทร์ - ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกความดัน - คลินิกความดัน
วันอังคาร - ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไป - คลินิกแผนไทย
- ตรวจสุขภาพจิต - ตรวจสุขภาพจิต
- คลินิกวาร์ฟาริน (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) - คลินิกวาร์ฟาริน (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
- คลินิกไต (เฉพาะสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) - คลินิกไต (เฉพาะสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
- คลินิกหลอดเลือดสมอง (เฉพาะสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) - คลินิกหลอดเลือดสมอง (เฉพาะสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
- คลินิกมะเร็ง (เฉพาะสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) - คลินิกมะเร็ง (เฉพาะสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
วันพุธ - ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกไต (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน) - คลินิกไต (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)
- คลินิกความดัน(รายใหม่) (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) - คลินิกความดัน(รายใหม่) (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
- คลินิก ARV (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,3,4,5 ของเดือน) - คลินิก ARV (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,3,4,5 ของเดือน)
วันพฤหัสบดี - ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไป - คลินิกแผนไทย
- คลินิกเบาหวาน (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4,5 ของเดือน) - คลินิกเบาหวาน (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4,5 ของเดือน)
- คลินิกเบาหวาน(รายใหม่) (เฉพาะสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) - คลินิกเบาหวาน(รายใหม่) (เฉพาะสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
วันศุกร์ - ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกถุงลมโปร่งพอง (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) - คลินิกถุงลมโปร่งพอง (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
- คลินิกวัณโรค (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) - คลินิกวัณโรค (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
- ค่ายเบาหวาน (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) - ค่ายเบาหวาน (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
- หอบหืด (เด็ก) (เฉพาะสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) - หอบหืด (เด็ก) (เฉพาะสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
- หอบหืด (ผู้ใหญ่) (เฉพาะสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) - หอบหืด (ผู้ใหญ่) (เฉพาะสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ - ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกแผนไทย
เพื่อสุขภาพและความสวยงาม (เฉพาะวันอาทิตย์)
- คลินิกแผนไทย
เพื่อสุขภาพและความสวยงาม (เฉพาะวันอาทิตย์)