โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรีติดต่อโรงพยาบาลท่าหลวง

โรงพยาบาลท่าหลวง
29 หมู่ 9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
เบอร์ส่วนกลาง 036-497105 , 036-497150-152
เบอร์ห้องฉุกเฉิน 036-497555
เบอร์การเงิน 036-497153
แฟกซ์ 036-497567


แผนที่โรงพยาบาลท่าหลวง

BY : Oranut Srithongeaim

0 results0 results Record updated successfully