โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรีประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลท่าหลวง

ปี 2528 เป็นโรงพยาบาลสาขา ของโรงพยาบาลชัยบาดาาล

ปี 2533 ได้รับการก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง

ปี 2539 เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง
ปี ปัจุบัน ให้บริการดูแลให้การรักษาประชาชน อำเภอท่าหลวงและอำเภอข้างเคียง


ข้อมูลทั่วไปอำเภอท่าหลวง

อำเภอท่าหลวง ประกอบไปด้วย

- 1 เทศบาล

- 6 อบต
- 6 ตำบล
- 45 หมู่บ้าน
เขตติดต่อของอำเภอท่าหลวง
- ทิศเหนือ ติดต่อ อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อ อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- ทิศใต้ ติดต่อ อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
- ทิศตะวันตก ติดต่อ อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี 77 กม.    ห่างจากตัวจังหวัดสระบุรี 80 กม.
      ที่ตั้ง โรงพยาบาลท่าหลวง หมู่ที่ 29 ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230 โทร : 036-497105

การคมนาคม

      มีเส้นทางหลักสำหรับเดินทางจากภาคกลางเข้าสู่ภาคอีสานในช่วงของวันหยุดยาว รถที่ออกจากกรุงเทพมักเลี่ยงจากเส้นทางถนนมิตรภาพมาใช้เส้นทาง
0 results0 results Record updated successfully