โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

ติดตามสถานกาณ์ Covid 19
W3.CSS
       

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

     
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ดำเนินการจัดประชุมติดตามการดำเนินงาน OPD คู่ขนาน ในจังหวัดลพบุรี

Read More

โรงพยาบาลท่าหลวง จะส่งยาโรคประจำตัวให้ผู้ป่วยที่บ้าน
เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติ

Read More

สิทธิหลักประกันถ้วนหน้าสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)
“แสดงบัตรประชาชน” ทุกครั้งที่ใช้สิทธิรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิหรือ โรงพยาบาล

Read More

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Read More

นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ ผอ.ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและพ.ต.อ.ธนวัฒน์พูลสวัสดิ์ ผกก.สภ.อ.ท่าหลวง
บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลท่าหลวง วันที่ 3 ธันวาคม 2563

Read More

คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ท่าหลวง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ในหลวงรัชกาลที่ ๙

Read More

ความทรงจำดีๆที่ รพช.ท่าหลวง
โรงพยาบาลท่าหลวง จัดระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน พร้อมสร้างทีมเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย สร้างความเข้าใจในการรับการรักษาต่อเนื่อง
ตรวจสอบสิทธิ์ออนไลน์


ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด...   
1 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2564    23
2 แบบ สขร. 1 เดือน เม.ย. 65   23
3 แบบ สขร. 1 เดือน มี.ค. 65   355
4 แบบ สขร. 1 เดือน ก.พ. 65   356
5 แบบ สขร. 1 เดือน ม.ค.65   356
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด...   
1 ประกาศโรงพยาบาลท่าหลวง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป (ปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา   21
2 ประกาศโรงพยาบาลท่าหลวง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล (งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช) จำนวน 1 อัตรา   33
3 โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา   365
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด...   
1 ประกาศโรงพยาบาลท่าหลวง เรื่อง การห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่โรงพยาบาลท่าหลวง   22
2 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส โรงพยาบาลท่าหลวง ใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้"   356
3 แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    350
4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี   365
5 โรงพยาบาลท่าหลวง จะส่งยาโรคประจำตัวให้ผู้ป่วยที่บ้าน   371
คู่มือและข่าวสารความรู้ ดูทั้งหมด...   
1 "ชิคุนกุนยา" อีกหนึ่งโรคร้ายจากยุงลายที่ควรรู้จัก   378
2 ยุงลายร้ายกว่าเสือ   358
3 วิธีการป้องกัน รับมือ "ไวรัสโคโรน่า" COVID-19   354
4 “แมลงกัด-ต่อย” แบบไหนควรไปโรงพยาบาล ?   384
5 รณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอลล์" ช่วงเทศกาลปีใหม่   352
ดาวน์โหลดคู่มือ/เอกสาร ดูทั้งหมด...   
1 โปรแกรม Smart Kiosk   365
2 ค้นหาอัตราค่าบริการสาธารณสุข    354
3 โปรแกรม RCM   354
งานประกันสุขภาพ ดูทั้งหมด...   
ข้อมูลโรงพยาบาลท่าหลวง
โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นโรงพยาบาลระดับ F2 ขนาด 30 เตียง ที่ตั้ง โรงพยาบาลท่าหลวง เลขที่ 29 หมู่ที่ 9 ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230 โทร : 036-497105
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าหลวง
 
                                                                                                                                                                                                                         นายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี

คลิปแนะนำ...

0 results0 results Record updated successfully