โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
เว็บไซต์โรงพยาบาลท่าหลวง อยู่ในช่วงปรับปรุง

ข้อมูลโรงพยาบาลท่าหลวง
โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นโรงพยาบาลระดับ F2 ขนาด 30 เตียง ที่ตั้ง โรงพยาบาลท่าหลวง หมู่ที่ 29 ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15120 โทร : 036-497105
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าหลวง
นายแพทย์ณัฐ หาวารี

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

     
สสจ.ลพบุรี นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปี 2563
โรงพยาบาลท่าหลวง

Read More

โรงพยาบาลท่าหลวง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
เพื่อร่วมกันทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของบริเวณต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

Read More

"กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

Read More

นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ สมาชิกผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดลพบุรี
ได้มาพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆ เพื่อจำกัดเชื้อโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

Read More

ประกาศโรงพยาบาลท่าหลวง
ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ที่สามารถรับยาที่บ้าน

Read More

ประกาศโรงพยาบาลท่าหลวง
เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรค (โควิด-19) ในจังหวัดลพบุรี

Read More

ความทรงจำดีๆที่ รพช.ท่าหลวง
โรงพยาบาลท่าหลวง จัดระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน พร้อมสร้างทีมเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย สร้างความเข้าใจในการรับการรักษาต่อเนื่อง
ตรวจสอบสิทธิ์ออนไลน์


ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด...   
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน มิย 63   11
2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์   21
3 ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขต งานจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน   26
4 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน    18
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พ.ค. 63   24
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด...   
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (สุขภาพจิต-งานยาเสพติด)  NEW 17
2 โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน ๑ อัตรา  NEW 16
3 โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง แม่บ้าน (กลุ่มบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา  NEW 10
4 โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน ๑ อัตรา  NEW 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด...   
1 สสจ.ลพบุรี นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปี 2563   35
2 โรงพยาบาลท่าหลวง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day   42
3 "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"   31
4 นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ สมาชิกผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดลพบุรี   66
5 ประกาศโรงพยาบาลท่าหลวง   82
คู่มือและข่าวสารความรู้ ดูทั้งหมด...   
1 ยุงลายร้ายกว่าเสือ   13
2 วิธีการป้องกัน รับมือ "ไวรัสโคโรน่า" COVID-19   58
3 “แมลงกัด-ต่อย” แบบไหนควรไปโรงพยาบาล ?   104
4 รณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอลล์" ช่วงเทศกาลปีใหม่   95
5 How to ดูแลผิวสวยในช่วงอากาศหนาว   93
ดาวน์โหลดคู่มือ/เอกสาร ดูทั้งหมด...   
1 โปรแกรม RCM   67
งานประกันสุขภาพ ดูทั้งหมด...   
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

คลิปแนะนำ...

0 results0 results Record updated successfully