โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ สมาชิกผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดลพบุรี

ได้มาพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆ เพื่อจำกัดเชื้อโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

วันที่ 3 เมษายน 2563 นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ สมาชิกผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดลพบุรี พร้อมกับทีมงานเทศบาลตำบลท่าหลวงและทีมงานปศุสัตว์ อำเภอท่าหลวง
ได้มาพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าหลวง เพื่อจำกัดเชื้อโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ