โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ 15 - 22 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ