โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

สสจ.ลพบุรี นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปี 2563

โรงพยาบาลท่าหลวง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้ออกติดตามนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะรับการนิเทศในครั้งนี้

 

 

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ