โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน

คลิกที่นี่

POST BY :งานพัสดุ