โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขต งานจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน

ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขต งานจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน

คลิกที่นี่

 

POST BY :งานพัสดุ