โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๓ -๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ

 

POST BY :ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ