โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๕ -๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ

POST BY :ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ