โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

"ชิคุนกุนยา" อีกหนึ่งโรคร้ายจากยุงลายที่ควรรู้จัก

โรค “ชิคุนกุนยา”

โรค “ชิคุนกุนยา” กำลังระบาดในบางพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี การติดต่อของโรค ชิคุนกุนยา เกิดขึ้นเมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้สูง ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือด เชื้อไวรัสนั้นจะไปเพิ่มจำนวนมากขึ้นในตัวยุง และเมื่อยุงนั้นไปกัดคนอื่นต่อ ก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทำให้เกิดการติดเชื้อโรค ชิคุนกุนยา ได้

ทั้งนี้ โรคชิคุนกุนยา มีระยะฟักตัว 1-12 วัน แต่ช่วง 2-3 วันจะพบบ่อยที่สุด ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 วัน จะเป็นช่วงที่มีไข้สูง มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก และสามารถติดต่อกันได้หากมียุงลายมากัดผู้ป่วยในช่วงนี้ และนำเชื้อไปแพร่ยังผู้อื่นต่อ

อาการของโรค
เชื้อไวรัสชิคุนกุนยามีระยะฟักตัว 3-7 วัน หลังจากถูกยุงลายกัด และเมื่อครบระยะฟักตัว จะมีอาการดังนี้

ไข้สูงขึ้นอย่างเฉียบพลัน
ผื่นแดงตามร่างกาย
ตาแดง
ปวดกล้ามเนื้อและปวดตามข้อ
การรักษา
ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคชิคุนกุนยาโดยเฉพาะ รวมถึงยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การรักษาจึงเป็นไปตามอาการ เพื่อลดอาการของผู้ป่วย เช่น การให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด  แต่ห้ามผู้ป่วยซื้อยาทานเอง

การป้องกัน
เก็บบ้านให้สะอาด ป้องกันจุดอับเป็นที่พักยุงลาย
เก็บภาชนะ ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
เก็บน้ำปิดให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ 
ปฏิบัติดังนี้ สามารถป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายได้ อิทิ โรคชิคุนกุนยา โรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ ที่มียุงลายเป็นพาหะ

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ