โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ วันที่ ๑-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ

 

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ