โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวง จะส่งยาโรคประจำตัวให้ผู้ป่วยที่บ้าน

เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติ

 

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ