โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงาานขับรถยนต์ (กลุ่มบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ