โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มบริหารทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

POST BY :เทคโนโลยีสารสนเทศ