โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง (งบค่าเสื่อมระดับจังหวัด ปี งปม. 2564)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคา

คลิกที่นี่ 

POST BY :งานพัสดุ