คุณสงกรานต์ ใจกล้า บริจาคน้ำมันพืชที่แผนกกายภาพ

เพื่อนำไปให้โรงครัวโรงพยาบาลท่าหลวงประกอบอาหารให้กับคนไข้ วันที่ 2 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

 

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ