โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

คุณจาริณี บุญยิ่ง บริจาคที่นึ่งขวดนมให้กับโรงพยาบาลท่าหลวง

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ