โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป (กลุ่มบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ