โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

ขอขอบคุณ เพื่อนคุณเพ็ญศิริ โฉสูงเนิน เจ้าหน้าที่ห้องยา

นำแผ่นรองซึม+แพมเพิสเด็ก บริจาคตึกผู้ป่วยใน วันที่ 7 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ