การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2562

โรงพยาบาลท่าหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2562

เก็บตกภาพการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2562

 

 

 

 

POST BY :phoem