โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

ประกาศโรงพยาบาลท่าหลวง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารฯ

download/คลิกที่นี่

 

 

POST BY :งานพัสดุ