โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส โรงพยาบาลท่าหลวง ใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้"

ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

 

 

 

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ