โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารต่างๆได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ