โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดให้บริการคลีนิกบุหรี่,สุรา,ยาเสพติด

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ