โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

"Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส"

 

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ