โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานขับรถยนต์) จำนวน ๑ อัตรา

ผู้สมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ

 

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ