วิธีการป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

เราสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้ด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

 

POST BY :phoem