ข่าวประชาสัมพันธ์
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ที่สามารถรับยาที่บ้าน   NEW 2020-04-02 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 21
2 เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรค (โควิด-19) ในจังหวัดลพบุรี  NEW 2020-03-24 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 27
3 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  NEW 2020-03-16 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 34
4 เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๒   NEW 2020-02-18 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 103
5 "Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส"   2020-02-13 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 66
6 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.   2020-01-07 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 84
7 นำแผ่นรองซึม+แพมเพิสเด็ก บริจาคตึกผู้ป่วยใน วันที่ 7 ธันวาคม 2562   2019-12-09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 81
8 วันที่ 4 ธันวาคม 2562   2019-12-09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 78
9 เพื่อนำไปให้โรงครัวโรงพยาบาลท่าหลวงประกอบอาหารให้กับคนไข้ วันที่ 2 ธันวาคม 2562   2019-12-09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 64
10 11 พฤศจิกายน 2562   2019-11-15 Oranut Srithongeaim 124
11 2562   2019-10-23 จิรฐา 146
12 ให้คุณ สมชาย ทองสุข..   2019-09-24 kk 358
13 ในเวทีสหประชาชาติ เข้าถึงประชาชนทุกระดับ   2019-09-24 นายทดสอบ 105
14 เฉพาะ ‘ประโยชน์ทางการแพทย์’ เท่านั้น   2019-04-27 พูลเพิ่ม บุญพิมพ์ 486
15 8 เทคนิคสูงวัย กินอาหารปลอดภัย   2019-04-27 phoem 193
16 เราสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้ด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้   2019-04-27 phoem 254
17 กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ เพื่อการแจ้งเตือนให้ประชาชนรู้ทันโรค และเฝ้าระวังป้องกันตนเอง   2019-04-27 phoem 289
18 โรงพยาบาลท่าหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2562   2019-04-27 phoem 180