โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 ได้มาพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆ เพื่อจำกัดเชื้อโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19   2020-04-08 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 45
2 ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ที่สามารถรับยาที่บ้าน    2020-04-02 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 59
3 เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรค (โควิด-19) ในจังหวัดลพบุรี   2020-03-24 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 54
4 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   2020-03-16 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 53
5 เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๒    2020-02-18 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 123
6 "Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส"   2020-02-13 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 188
7 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.   2020-01-07 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 108
8 นำแผ่นรองซึม+แพมเพิสเด็ก บริจาคตึกผู้ป่วยใน วันที่ 7 ธันวาคม 2562   2019-12-09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 107
9 วันที่ 4 ธันวาคม 2562   2019-12-09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 100
10 เพื่อนำไปให้โรงครัวโรงพยาบาลท่าหลวงประกอบอาหารให้กับคนไข้ วันที่ 2 ธันวาคม 2562   2019-12-09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 79
11 11 พฤศจิกายน 2562   2019-11-15 Oranut Srithongeaim 150
12 2562   2019-10-23 จิรฐา 168
13 ให้คุณ สมชาย ทองสุข..   2019-09-24 kk 387
14 ในเวทีสหประชาชาติ เข้าถึงประชาชนทุกระดับ   2019-09-24 นายทดสอบ 123
15 เฉพาะ ‘ประโยชน์ทางการแพทย์’ เท่านั้น   2019-04-27 พูลเพิ่ม บุญพิมพ์ 999
16 8 เทคนิคสูงวัย กินอาหารปลอดภัย   2019-04-27 phoem 212
17 เราสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้ด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้   2019-04-27 phoem 275
18 กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ เพื่อการแจ้งเตือนให้ประชาชนรู้ทันโรค และเฝ้าระวังป้องกันตนเอง   2019-04-27 phoem 306
19 โรงพยาบาลท่าหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2562   2019-04-27 phoem 205