โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติ   2021-01-06 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 159
2 “แสดงบัตรประชาชน” ทุกครั้งที่ใช้สิทธิรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิหรือ โรงพยาบาล   2021-01-05 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 116
3 งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   2020-12-24 ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 136
4 บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลท่าหลวง วันที่ 3 ธันวาคม 2563   2020-12-04 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 176
5 ในหลวงรัชกาลที่ ๙   2020-10-14 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 173
6 โรงพยาบาลท่าหลวง   2020-07-13 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 242
7 เพื่อร่วมกันทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของบริเวณต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   2020-06-29 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 157
8 ได้มาพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆ เพื่อจำกัดเชื้อโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19   2020-04-08 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 206
9 ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ที่สามารถรับยาที่บ้าน    2020-04-02 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 168
10 เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรค (โควิด-19) ในจังหวัดลพบุรี   2020-03-24 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 170
11 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   2020-03-16 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 147
12 เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๒    2020-02-18 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 241
13 "Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส"   2020-02-13 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 307
14 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.   2020-01-07 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 173
15 นำแผ่นรองซึม+แพมเพิสเด็ก บริจาคตึกผู้ป่วยใน วันที่ 7 ธันวาคม 2562   2019-12-09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 167
16 วันที่ 4 ธันวาคม 2562   2019-12-09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 177
17 เพื่อนำไปให้โรงครัวโรงพยาบาลท่าหลวงประกอบอาหารให้กับคนไข้ วันที่ 2 ธันวาคม 2562   2019-12-09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 151
18 11 พฤศจิกายน 2562   2019-11-15 Oranut Srithongeaim 296
19 2562   2019-10-23 จิรฐา 243
20 ให้คุณ สมชาย ทองสุข..   2019-09-24 kk 503
21 ในเวทีสหประชาชาติ เข้าถึงประชาชนทุกระดับ   2019-09-24 นายทดสอบ 190
22 เฉพาะ ‘ประโยชน์ทางการแพทย์’ เท่านั้น   2019-04-27 พูลเพิ่ม บุญพิมพ์ 999
23 8 เทคนิคสูงวัย กินอาหารปลอดภัย   2019-04-27 phoem 309
24 เราสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้ด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้   2019-04-27 phoem 385
25 กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ เพื่อการแจ้งเตือนให้ประชาชนรู้ทันโรค และเฝ้าระวังป้องกันตนเอง   2019-04-27 phoem 377
26 โรงพยาบาลท่าหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2562   2019-04-27 phoem 307