โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 โรงพยาบาลท่าหลวง  NEW 2020-07-13 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 35
2 เพื่อร่วมกันทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของบริเวณต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  NEW 2020-06-29 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 44
3 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร   2020-06-10 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 31
4 ได้มาพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆ เพื่อจำกัดเชื้อโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19   2020-04-08 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 66
5 ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ที่สามารถรับยาที่บ้าน    2020-04-02 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 82
6 เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรค (โควิด-19) ในจังหวัดลพบุรี   2020-03-24 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 68
7 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   2020-03-16 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 62
8 เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๒    2020-02-18 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 129
9 "Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส"   2020-02-13 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 197
10 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.   2020-01-07 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 116
11 นำแผ่นรองซึม+แพมเพิสเด็ก บริจาคตึกผู้ป่วยใน วันที่ 7 ธันวาคม 2562   2019-12-09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 115
12 วันที่ 4 ธันวาคม 2562   2019-12-09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 109
13 เพื่อนำไปให้โรงครัวโรงพยาบาลท่าหลวงประกอบอาหารให้กับคนไข้ วันที่ 2 ธันวาคม 2562   2019-12-09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 87
14 11 พฤศจิกายน 2562   2019-11-15 Oranut Srithongeaim 159
15 2562   2019-10-23 จิรฐา 184
16 ให้คุณ สมชาย ทองสุข..   2019-09-24 kk 403
17 ในเวทีสหประชาชาติ เข้าถึงประชาชนทุกระดับ   2019-09-24 นายทดสอบ 128
18 เฉพาะ ‘ประโยชน์ทางการแพทย์’ เท่านั้น   2019-04-27 พูลเพิ่ม บุญพิมพ์ 999
19 8 เทคนิคสูงวัย กินอาหารปลอดภัย   2019-04-27 phoem 222
20 เราสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้ด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้   2019-04-27 phoem 287
21 กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ เพื่อการแจ้งเตือนให้ประชาชนรู้ทันโรค และเฝ้าระวังป้องกันตนเอง   2019-04-27 phoem 317
22 โรงพยาบาลท่าหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2562   2019-04-27 phoem 218