ข่าวรับสมัครงาน
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 ผู้สมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ  NEW 2020-03-03 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 35