โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


ข่าวรับสมัครงาน
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๑-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ   NEW 2020-12-03 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 10
2 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ วันที่ ๑-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ    2020-10-07 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 684
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (สุขภาพจิต-งานยาเสพติด)   2020-08-06 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 100
4 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๕ -๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ   2020-08-06 ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 77
5 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๕ -๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ   2020-08-06 ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 50
6 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๓ -๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ   2020-08-06 ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 74