โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


ข่าวรับสมัครงาน
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ 15 - 22 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ   2020-04-15 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 185
2 ผู้สมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ   2020-03-03 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 56