โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


ข่าวรับสมัครงาน
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ   2021-08-02 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 27
2 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ   2021-08-02 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 40
3 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ   2021-07-13 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 30
4 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ   2021-07-13 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 41