ข่าวรับสมัครงาน
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ  NEW 2020-01-17 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 36
2 ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2562 และ 1 - 3 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ   0000-00-00 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 60