โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


ข่าวรับสมัครงาน
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (สุขภาพจิต-งานยาเสพติด)  NEW 2020-08-06 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 17
2 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๕ -๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ  NEW 2020-08-06 ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 16
3 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๕ -๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ  NEW 2020-08-06 ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10
4 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ระหว่างวันที่ ๓ -๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ  NEW 2020-08-06 ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7