โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 แบบ สขร. 1 เดือน ธ.ค. 63   2020-12-21 งานพัสดุ 30
2 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์   2020-12-17 พัสดุ 38
3 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม   2020-12-17 พัสดุ 45
4 แผนจัดซื้อยานวัตกรรมไทย   2020-12-17 พัสดุ 45
5 แผนจัดซื้อยา   2020-12-17 พัสดุ 43
6 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2564   2020-12-17 พัสดุ 31
7 แผนประมาณจัดจ้าง 2564   2020-12-17 พัสดุ 22
8 แผนจัดซื้อวัสดุเข้าคลัง 2564   2020-12-17 พัสดุ 26
9 แผนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอม 2564   2020-12-17 พัสดุ 24
10 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ,ต่ำกว่าเกณฑ์ 2564   2020-12-17 พัสดุ 36
11 แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค 2564   2020-12-17 พัสดุ 23
12 แบบ สขร. 1 เดือน ต.ค. 63   2020-12-15 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 41
13 แบบ สขร.1 เดือน พ.ย.63   2020-12-15 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 28
14 (สขร.1 ) เดือน ก.ย. 63   2020-12-03 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 40
15 (สขร.1 ) เดือน ส.ค. 63   2020-12-03 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 32
16 สขร.1 ก.ค. 63   2020-09-01 งานพัสดุ 56
17 สขร.มิ.ย 63   2020-07-30 งานพัสดุ 43
18 (สขร.1) เดือน พ.ค. 63   2020-06-26 พัสดุ 57
19 สขร. 1 เดือน เมย. 63   2020-05-28 งานพัสดุ 163
20 -   2020-05-08 งานพัสดุ 104
21 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)   2020-03-12 พัสดุ 102
22 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)   2020-03-12 พัสดุ 99
23 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562   2020-03-11 งานพัสดุ 107
24 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2020-02-21 งานพัสดุ 109
25 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาในบัญชีนวัติกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2020-02-21 งานพัสดุ 82
26 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา และวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2020-02-21 งานพัสดุ 88
27 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ธ.ค. 62   2020-01-23 งานพัสดุ 89
28 สขร. 1 เดือน พ.ย. 62   2019-12-13 งานพัสดุ 127
29 ประกาศเรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต   2019-12-12 งานพัสดุ 138
30 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารฯ   2019-12-12 งานพัสดุ 127
31 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562    2019-12-11 งานพัสดุ 129
32 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1)   2019-12-11 งานพัสดุ 143
33 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)   2019-11-15 งานพัสดุ 153
34 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1)   2019-09-30 งานพัสดุ 167
35 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1)   2019-09-30 งานพัสดุ 160
36 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1)   2019-07-24 งานพัสดุ 195
37 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   2019-06-21 จพง.พัสดุ 209
38 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (สขร.1)   2019-05-29 งานพัสดุ 246
39 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1)   2019-05-29 งานพัสดุ 210