โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 สขร.เดือน มี.ค. 64  NEW 2021-04-30 เทคโนโลยีสารสนเทศ 8
2 สขร. 1 เดือน ก.พ. 64  NEW 2021-03-26 งานพัสดุ 29
3 สขร. 1 เดือน มค.64  NEW 2021-03-26 งานพัสดุ 22
4 แบบ สขร. 1 เดือน ธ.ค. 63   2020-12-21 งานพัสดุ 39
5 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์   2020-12-17 พัสดุ 44
6 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม   2020-12-17 พัสดุ 61
7 แผนจัดซื้อยานวัตกรรมไทย   2020-12-17 พัสดุ 58
8 แผนจัดซื้อยา   2020-12-17 พัสดุ 53
9 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2564   2020-12-17 พัสดุ 40
10 แผนประมาณจัดจ้าง 2564   2020-12-17 พัสดุ 33
11 แผนจัดซื้อวัสดุเข้าคลัง 2564   2020-12-17 พัสดุ 35
12 แผนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอม 2564   2020-12-17 พัสดุ 33
13 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ,ต่ำกว่าเกณฑ์ 2564   2020-12-17 พัสดุ 43
14 แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค 2564   2020-12-17 พัสดุ 34
15 แบบ สขร. 1 เดือน ต.ค. 63   2020-12-15 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 48
16 แบบ สขร.1 เดือน พ.ย.63   2020-12-15 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 35
17 (สขร.1 ) เดือน ก.ย. 63   2020-12-03 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 50
18 (สขร.1 ) เดือน ส.ค. 63   2020-12-03 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 40
19 สขร.1 ก.ค. 63   2020-09-01 งานพัสดุ 63
20 สขร.มิ.ย 63   2020-07-30 งานพัสดุ 50
21 (สขร.1) เดือน พ.ค. 63   2020-06-26 พัสดุ 68
22 สขร. 1 เดือน เมย. 63   2020-05-28 งานพัสดุ 171
23 -   2020-05-08 งานพัสดุ 115
24 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)   2020-03-12 พัสดุ 114
25 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)   2020-03-12 พัสดุ 119
26 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562   2020-03-11 งานพัสดุ 124
27 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2020-02-21 งานพัสดุ 120
28 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาในบัญชีนวัติกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2020-02-21 งานพัสดุ 88
29 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา และวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2020-02-21 งานพัสดุ 101
30 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ธ.ค. 62   2020-01-23 งานพัสดุ 101
31 สขร. 1 เดือน พ.ย. 62   2019-12-13 งานพัสดุ 139
32 ประกาศเรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต   2019-12-12 งานพัสดุ 148
33 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารฯ   2019-12-12 งานพัสดุ 139
34 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562    2019-12-11 งานพัสดุ 136
35 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1)   2019-12-11 งานพัสดุ 154
36 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)   2019-11-15 งานพัสดุ 163
37 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1)   2019-09-30 งานพัสดุ 175
38 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1)   2019-09-30 งานพัสดุ 172
39 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1)   2019-07-24 งานพัสดุ 207
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   2019-06-21 จพง.พัสดุ 220
41 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (สขร.1)   2019-05-29 งานพัสดุ 256
42 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1)   2019-05-29 งานพัสดุ 218