โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 Indonesian Grunge   2021-06-17 งานพัสดุ 40
2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พ.ค. 64 (สขร.1)   2021-06-11 งานพัสดุ 34
3 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   2021-06-04 งานพัสดุ 41
4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน เม.ย 64.(สขร.1)..   2021-05-19 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 62
5 ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคา    2021-05-17 งานพัสดุ 54
6 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน   2021-05-17 งานพัสดุ 38
7 ประกาศเผยแผนแพร่แผนฯ   2021-05-17 งานพัสดุ 37
8 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มี.ค 64 (สขร.1)..   2021-04-30 เทคโนโลยีสารสนเทศ 71
9 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ก.พ. 64 (สขร.1)   2021-03-26 งานพัสดุ 55
10 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ม.ค. 64 (สขร.1)..   2021-03-26 งานพัสดุ 41
11 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธค. 64 (สขร.1)   2020-12-21 งานพัสดุ 62
12 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์   2020-12-17 พัสดุ 67
13 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม   2020-12-17 พัสดุ 89
14 แผนจัดซื้อยานวัตกรรมไทย   2020-12-17 พัสดุ 84
15 แผนจัดซื้อยา   2020-12-17 พัสดุ 88
16 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2564   2020-12-17 พัสดุ 67
17 แผนประมาณจัดจ้าง 2564   2020-12-17 พัสดุ 59
18 แผนจัดซื้อวัสดุเข้าคลัง 2564   2020-12-17 พัสดุ 54
19 แผนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอม 2564   2020-12-17 พัสดุ 62
20 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ,ต่ำกว่าเกณฑ์ 2564   2020-12-17 พัสดุ 68
21 แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค 2564   2020-12-17 พัสดุ 55
22 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตค 63 (สขร.1)...   2020-12-15 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 66
23 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พย 63 (สขร.1)...   2020-12-15 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 61
24 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กย 63 (สขร.1)   2020-12-03 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 72
25 (สขร.1 ) เดือน ส.ค. 63   2020-12-03 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 60
26 สขร.1 ก.ค. 63   2020-09-01 งานพัสดุ 90
27 สขร.มิ.ย 63   2020-07-30 งานพัสดุ 76
28 (สขร.1) เดือน พ.ค. 63   2020-06-26 พัสดุ 92
29 สขร. 1 เดือน เมย. 63   2020-05-28 งานพัสดุ 193
30 -   2020-05-08 งานพัสดุ 135
31 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)   2020-03-12 พัสดุ 143
32 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)   2020-03-12 พัสดุ 147
33 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562   2020-03-11 งานพัสดุ 153
34 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2020-02-21 งานพัสดุ 152
35 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาในบัญชีนวัติกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2020-02-21 งานพัสดุ 120
36 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา และวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2020-02-21 งานพัสดุ 124
37 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ธ.ค. 62   2020-01-23 งานพัสดุ 128
38 สขร. 1 เดือน พ.ย. 62   2019-12-13 งานพัสดุ 166
39 ประกาศเรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต   2019-12-12 งานพัสดุ 176
40 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารฯ   2019-12-12 งานพัสดุ 168
41 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562    2019-12-11 งานพัสดุ 167
42 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1)   2019-12-11 งานพัสดุ 183
43 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)   2019-11-15 งานพัสดุ 191
44 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1)   2019-09-30 งานพัสดุ 194
45 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1)   2019-09-30 งานพัสดุ 198
46 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1)   2019-07-24 งานพัสดุ 229
47 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   2019-06-21 จพง.พัสดุ 246
48 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (สขร.1)   2019-05-29 งานพัสดุ 280
49 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1)   2019-05-29 งานพัสดุ 242