โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 วัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป  NEW 2021-12-30 งานพัสดุ 27
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  NEW 2021-12-30 งานพัสดุ 23
3 วัสดุทันตกรรม  NEW 2021-12-30 งานพัสดุ 24
4 จัดซื้อวัสดุการแพทย์  NEW 2021-12-30 งานพัสดุ 20
5 จัดซื้อยา  NEW 2021-12-30 งานพัสดุ 21
6 สขร. 1 เดือน ธ.ค. 64  NEW 2021-12-27 งานพัสดุ 19
7 สขร.1 เดือน พ.ย. 64  NEW 2021-12-27 งานพัสดุ 24
8 สขร.1 เดือน ต.ค. 64   2021-11-29 งานพัสดุ 298
9 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ก.ย. 64 (สขร.1)    2021-10-29 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 295
10 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ส.ค. 64 (สขร.1)   2021-10-29 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 294
11 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ก.ค. 64 (สขร.1)   2021-10-29 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 294
12 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มิ.ย. 64 (สขร.1)   2021-10-29 เทคโนโลยีสารสนเทศ 292
13 Indonesian Grunge   2021-06-17 งานพัสดุ 290
14 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พ.ค. 64 (สขร.1)   2021-06-11 งานพัสดุ 288
15 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   2021-06-04 งานพัสดุ 292
16 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน เม.ย 64.(สขร.1)..   2021-05-19 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 288
17 ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคา    2021-05-17 งานพัสดุ 302
18 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน   2021-05-17 งานพัสดุ 288
19 ประกาศเผยแผนแพร่แผนฯ   2021-05-17 งานพัสดุ 291
20 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มี.ค 64 (สขร.1)..   2021-04-30 เทคโนโลยีสารสนเทศ 289
21 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ก.พ. 64 (สขร.1)   2021-03-26 งานพัสดุ 293
22 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ม.ค. 64 (สขร.1)..   2021-03-26 งานพัสดุ 289
23 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธค. 64 (สขร.1)   2020-12-21 งานพัสดุ 292
24 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์   2020-12-17 พัสดุ 298
25 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม   2020-12-17 พัสดุ 296
26 แผนจัดซื้อยานวัตกรรมไทย   2020-12-17 พัสดุ 293
27 แผนจัดซื้อยา   2020-12-17 พัสดุ 293
28 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2564   2020-12-17 พัสดุ 290
29 แผนประมาณจัดจ้าง 2564   2020-12-17 พัสดุ 291
30 แผนจัดซื้อวัสดุเข้าคลัง 2564   2020-12-17 พัสดุ 290
31 แผนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอม 2564   2020-12-17 พัสดุ 292
32 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ,ต่ำกว่าเกณฑ์ 2564   2020-12-17 พัสดุ 288
33 แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค 2564   2020-12-17 พัสดุ 293
34 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตค 63 (สขร.1)...   2020-12-15 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 294
35 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พย 63 (สขร.1)...   2020-12-15 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 294
36 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กย 63 (สขร.1)   2020-12-03 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 291
37 (สขร.1 ) เดือน ส.ค. 63   2020-12-03 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 292
38 สขร.1 ก.ค. 63   2020-09-01 งานพัสดุ 293
39 สขร.มิ.ย 63   2020-07-30 งานพัสดุ 296
40 (สขร.1) เดือน พ.ค. 63   2020-06-26 พัสดุ 292
41 สขร. 1 เดือน เมย. 63   2020-05-28 งานพัสดุ 293
42 -   2020-05-08 งานพัสดุ 291
43 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)   2020-03-12 พัสดุ 295
44 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)   2020-03-12 พัสดุ 295
45 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562   2020-03-11 งานพัสดุ 297
46 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2020-02-21 งานพัสดุ 292
47 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาในบัญชีนวัติกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2020-02-21 งานพัสดุ 286
48 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา และวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2020-02-21 งานพัสดุ 287
49 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ธ.ค. 62   2020-01-23 งานพัสดุ 291
50 สขร. 1 เดือน พ.ย. 62   2019-12-13 งานพัสดุ 287
51 ประกาศเรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต   2019-12-12 งานพัสดุ 290
52 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารฯ   2019-12-12 งานพัสดุ 287
53 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562    2019-12-11 งานพัสดุ 290
54 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1)   2019-12-11 งานพัสดุ 289
55 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)   2019-11-15 งานพัสดุ 292
56 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1)   2019-09-30 งานพัสดุ 286
57 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1)   2019-09-30 งานพัสดุ 290
58 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1)   2019-07-24 งานพัสดุ 285
59 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   2019-06-21 จพง.พัสดุ 287
60 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (สขร.1)   2019-05-29 งานพัสดุ 285
61 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1)   2019-05-29 งานพัสดุ 291