โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


EB3
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 ตัวอย่างโครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด (ไตรมาสที่ 3)   2020-06-09 งานพัสดุ 27
2 ตัวอย่างโครงการที่ 1 วงเงินตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป (ไตรมาสที่ 3)   2020-06-09 งานพัสดุ 28
3 หลักฐานเผยแพร่ ตัวอย่างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ (ไตรมาส 3)    2020-06-09 งานพัสดุ 23
4 ขออนุญาตเผยแพร่ฯ ตัวอย่างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ (ไตรมาส 3)    2020-06-09 งานพัสดุ 22
5 ตัวอย่างโครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด (ไตรมาสที่ 2)   2020-03-12 งานพัสดุ 36
6 ตัวอย่างโครงการที่ 1 วงเงินตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป (ไตรมาสที่ 2)   2020-03-12 งานพัสดุ 35
7 หลักฐานการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ ไตรมาสที่ 2    2020-03-12 งานพัสดุ 33
8 บันทึกข้อความ และแบบฟอร์มขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ จำนวน 2 โครงการ (ไตรมาส 2)   2020-03-12 งานพัสดุ 32
9 โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด   2019-12-16 งานพัสดุ 78
10 โครงการที่ 1 วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป (ไตรมาสที่ 1)   2019-12-16 งานพัสดุ 66
11 หลักฐานการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ ไตรมาสที่ 1    2019-12-16 งานพัสดุ 60
12 บันทึกข้อความ/แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ต่อสาธารณะ (ไตรมาส 1)   2019-12-13 งานพัสดุ 60