โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


EB3
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 ตัวอย่างโครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด (ไตรมาสที่ 3)  NEW 2020-06-09 งานพัสดุ 22
2 ตัวอย่างโครงการที่ 1 วงเงินตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป (ไตรมาสที่ 3)  NEW 2020-06-09 งานพัสดุ 23
3 หลักฐานเผยแพร่ ตัวอย่างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ (ไตรมาส 3)   NEW 2020-06-09 งานพัสดุ 18
4 ขออนุญาตเผยแพร่ฯ ตัวอย่างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ (ไตรมาส 3)   NEW 2020-06-09 งานพัสดุ 18
5 ตัวอย่างโครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด (ไตรมาสที่ 2)   2020-03-12 งานพัสดุ 30
6 ตัวอย่างโครงการที่ 1 วงเงินตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป (ไตรมาสที่ 2)   2020-03-12 งานพัสดุ 31
7 หลักฐานการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ ไตรมาสที่ 2    2020-03-12 งานพัสดุ 29
8 บันทึกข้อความ และแบบฟอร์มขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ จำนวน 2 โครงการ (ไตรมาส 2)   2020-03-12 งานพัสดุ 27
9 โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด   2019-12-16 งานพัสดุ 74
10 โครงการที่ 1 วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป (ไตรมาสที่ 1)   2019-12-16 งานพัสดุ 62
11 หลักฐานการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ ไตรมาสที่ 1    2019-12-16 งานพัสดุ 54
12 บันทึกข้อความ/แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ต่อสาธารณะ (ไตรมาส 1)   2019-12-13 งานพัสดุ 57