EB3
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด  NEW 2019-12-16 งานพัสดุ 41
2 โครงการที่ 1 วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป (ไตรมาสที่ 1)  NEW 2019-12-16 งานพัสดุ 34
3 หลักฐานการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ ไตรมาสที่ 1   NEW 2019-12-16 งานพัสดุ 30
4 บันทึกข้อความ/แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ต่อสาธารณะ (ไตรมาส 1)  NEW 2019-12-13 งานพัสดุ 30