ติดต่อโรงพยาบาลท่าหลวง

โรงพยาบาลท่าหลวง
29 หมู่ 9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
โทร. 036-497150-152 , 036-497564-565
แฟกซ์ 036-49756